Vikingeaktivitetar

Vikingaktivitetar

Søndag er det mellom  kl 12.00 og 14.00  middelalder/vikingaktivitetar for barn. Ein kan spikke, kaste med øks på blink, skyte med pil og bue, male korn på kvernstein og steike vikingbrød på bål. Aktivtetane er rett før du kjem til kioskteltet.  sjå etter skilt som viser vegen.