Konsert

Konsert  i kyrkja


Laurdag kl.15.00 og søndag kl 12.30 held Duo Leggiero konsert i kyrkje. Duoen består av; Sanja Dukanac på cello og Marija Kadovic på harpe. Dei framfører irsk og klassisk musikk
Billett kr 50,- ved inngangen