Omvisning

Omvising

Den vakre Kinnakyrkja er ei av dei eldste steinkyrkjene i Noreg. Plasseringa i einsemda langt vest i havet er heilt spesiell. Det same er kunsten og inventaret, ikkje minst det unike lektoriet frå 1200-talet. Sjølve kyrkjebygget har også høg verdi ved at det er endra lite samanlikna med dei andre mellomalderkyrkjene i Norge. Når ein kjem inn iKinnakyrkja, kjennes det som ein blir tatt langt tilbake i tid.


Det vil vere omvisning i kyrkja laurdag kl 11.30 og 18.30 og søndag 13.45 og 17.00
Den siste omvisninga kvar dag vil vere etter kveldsbønene/ tidebønene.


Omvisninga er gratis.