Forside

KINNASPELET 

SONGEN VED DET STORE DJUP

Kinnaspelet 
18. og 19. juni 2022


PROGRAM
Laurdag 18.juni

Kl 11.30: Omvisning i kyrkja
Kl 13.00: «Songen ved det store djup»
Kl 13.00: Avreise frå Florø til tur med Barnas Turlag*.
Kl.15.00: Historisk vandring.  Oppmøte ved Kyrkjestova *
kl 15.00: Konsert
Kl 17.00: «Songen ved det store djup»
Kl 18.30: Kveldsbøn med omvisning i kyrkja


Søndag 19.juni
Kl 11.00:  Gudsteneste ved biskop em. Helga Haugland Byfuglien og Bergen domkor

Kl 12.00:  Omvisning i kyrkja.
Kl 12.00:  Vikingaktivitetar begynner

Kl 12.30: Konsert
Kl 14.30: «Songen ved det store djup»

Kl 16.00: Historisk vandring. Oppmøte ved kyrkjestova*          
Kl 16.00 :Mini-konsert ved Bergen domkor
Kl 17.30 Kveldsbøn med omvisning i kyrkja

*Sjå meir på Kinnaspelet.no


Vi inviterer til nytt Kinnaspel!

Styret i Kinnaspelet har den store glede å kunne invitere til nytt spel 18. og 19. juni 2022, seier styreleiar Gustav Johan Nydal!


Eit historisk spel med tradisjon og fornying

Kinnaspelet "Songen ved det store djup" er eit av dei eldste historiske spela i Noreg, tufta på same historie og same manus.

 

Men Kinnaspelet fornyar seg likevel, kvart år. Regien endrar seg og  nye skodespelarar kjem inn. Dei siste åra har fleire grupper fått nye kostyme , og i år står futens menn og bygdefolket for tur.

- Og veret er aldri heilt det same her ute ved havet. 



TEATERET VED HAVET

"Dette var ei oppleving ein sjeldan finn maken til!" er det fleire som har sagt etter turen til Kinn og Kinnaspelet.

Ein scenografi med blått hav og høg himmel, Kinnaklova og den gamle steinkyrkja frå 1100-talet, er det som møter deg på Kinn. Så langt vest du kan kome i Noreg, her på havstranda ligg ei av dei eldste kyrkjene i landet - der ingen skulle tru at nokon kunne byggje ei kyrkje. Ingen veit sikkert kven som bygde ho. Men dei gamle legendene fortel om heilage menn frå øyrika i Irskesjøen, som busette seg her, truleg på 900-talet ein gang.

Her får du oppleve Kinnaspelet «Songen ved det store djup,» eit drama om kjærleik og svik, tvil og tru, då reformasjonen kom til Noreg i 1537, og kasta vrak på ein 500 år  gamal kyrkjeleg tradisjon og levemåte. Dette teateret ved havet, der naturen og kulturlandskapet spelar med, er ei oppleving du sjeldan finn maken til.


KINNASPELET HANDLAR OM

då danskekongen sin fut kom til Kinn og gjer kjent at pavekyrkja si tid er forbi. Kongen skal no eige alt kyrkjegods, og ein ny, luthersk prest må setjast inn. Bygdefolket slår spontant ring om presten sin og kyrkja. Dei feirar "Seljumannamesse" denne søndagen i 1537. Gjennom deira «kirkespill», eit spel i spelet, blir vi med tilbake til 900-talet og blir vitne til at den kristne prinsessa Sunniva på Irland, rømmer frå vikingkongen Ramn som vil ha henne til dronning. Med følgjet sitt legg ho ut på havet i båtar utan segl, ror og årar, og lar vind og havstraumar råde. Ho driv i land på Selja. Seinare blir ho St. Sunniva, helgen for Vestlandet. Søstera Borni, driv i land på Kinn, og skal etter legenda vere ho som fekk bygd Kinnakyrkja.