Tidebøn

Tidebønn
Både laurdag og søndag blir dagen på Kinn avslutta med tidebønn. Tidebønn er  tradisjonen med bønner til faste tider på døgnet, og er ei fin stund å hente seg inn etter ein dag på Kinn med mange inntrykk. På Kinn brukar ein gjerne elemnter frå keltisk tradisjon ved tidebønene. Laurdag kl. 18.00 og Søndag kl. 15.30.


Tidebønna blir avslutta med omvisning i den nyrestaurerte kyrkja