Gudsteneste

Gudsteneste
Gudstenesten søndag er ved biskopen i Bjørgvin, Ragnhild Jepsen. Lokale prestar, kor og musikarar deltek ved gudstenesta