Turar på øya

Turar på øya

Det ligg godt til rette for turar på eiga hand på Kinn, med skilta turstiar med informasjon i QR-kodar. Aktuelle turar er rundt øya, tur på Kinnafjellet, tur til Kinnaklova eller til Søre Stauren .

På Ut.no finn du desse turane med lengde og  vanskegrad:

*Kinn Søre Stauren", " Kinn Sunnivaleia rundt øya" " Kinn Kinnaklova rundtur",

"Kinn Kinnavarden/Kinnafjellet."