Musikk

Musikken
Musikken er skriven til urframføringa i 1985 av Per Janke Jørgensen og er ein viktig del av Kinnaspelet. Saman med skodespelarar og natur er den med på å fortelje historia og lokke fram tårene hos publikum på Kinn. 


Orkesteret

Opprinneleg var musikken arrangert  for Kinn messingkvartett; to trompetar og to tromboner. 

Besetninga blei etterkvart utvida til tre trompetar og tre tromboner, samt tuba. Seinare kom synth,  slagverk, kontrabass, gitar. Nokre år også harpe.  


 I 2023  var dette orkesteret:

Frå venstre:Otto Søvig, trompet, Albert Frøyen, trompet, Jacob Wurtz, gitar, Julia Gåsvær, gitar, Eva Marie Husebø, trombone, Trond Ramstad Olsen, trombone, Gretrhe W. Tonheim, trombone, Harald Dahlstrøm, synth og musikalsk leiar, Rolf Prestø, kontrabass


Kinnaspelkoret

Koret er også med på å formidle forteljinga på Kinn. Dette er eit slags "pop-up" -kor som kjem saman ein gong i året. Koret hadde opprinneleg 25 medlemmer, rekruttert frå eksisterande kor i Florø. Etterkvart har det komme fleire til, og koret talde i 2023 40. Som aktørar i Kinnaspelet er dei munkar i tillegg til å synge. Dirigent i 2023 var Sebastian Ryll