Kinnaspelet 2021 avlyst!

NYHETER

Kinnaspelet 2021 vert avlyst!


Kinnaspelet 2021 vert avlyst! Det var ikkje råd å gjennomføre spelet med dei smittevernsrestriksjonane som er gjeldande og den førespegla planen for gjenopning. Det er utruleg trist, men vi kjem sterkt attende 18 og 19. juni 2022!