Hovudroller

KINNASPELET 2019

SONGEN VED DET STORE DJUP

Reidun Melvær Berge spelar rollene Borni og Sunniva.

Ho er frå Florø, og har vakse opp med Kinnaspelet, der ho har hatt fleire amatørroller, mellom andre tiggarjenta Sygni. Ho er tilsett ved Sogn og Fjordane teater, og tok over rolla i Kinnaspelet etter Oda Alisøy som fram til 2015 hadde spelt denne dobbeltrolla i 5 år. Reidun Melvær Berge er utdanna ved Bårdar Akademiet si Musikkteaterlinje. Ho starta si profesjonelle karriere i Jeff Pedersen Productions si forestilling Stavenest.Krig.Kyrre Eikås Ottersen spelar Presten. Han er  veteran  i  Kinnaspelet, og har yidlegare  hatt rolla  som Tarve og Ramn  i  11 år.  Han er utdanna ved  Bergen Teaterskole, og har vore fast tilsett ved Sogn og Fjordane Teater sidan 1996.


Idun Losnegård spelar Magrete  prestefrille. Ho er frå Askvoll, og har skodespelarutdanninga frå The Guildford Scool of Acting i England. Ho har tidlegare spelt Borni 3 år i Kinnaspelet.


Lars Berge speler rolla som Tarve og vikingkongen Ramn.

Lars spelte rolla som Tarve i 2012-2014. Då var han framleis student, no er han ferdig med utdanninga si på The Juilliard School i New York. Etter endt utdanning har han spelt i film og teater i både Norge og USA. I Norge har han medvirket i musikalen Cabaret på Oslo Nye Teater i rollen som Cliff, samt i TV-seriene En Natt og Magnus på NRK.

 

Torfinn Nag speler rolla som fut. Han er ein erfaren skodespelar frå teater og film og har si utdanning frå Statens Teaterhøgskole. Han har også hatt mange regioppgåver for bl.a. Rogaland Teater, TV 2, SVT, Den Nationale Scene, Stavangeren, Nordland Teater, Sogn- og Fjordane Teater, Oslo Nye, Agder Teater, Haugesund Teater, Riksteatret og Det Norske Teatret.