Hovudroller

KINNASPELET 2019

SONGEN VED DET STORE DJUP

Reidun Melvær Berge spelar rollene Borni og Sunniva.

Ho er frå Florø, og har vakse opp med Kinnaspelet, der ho har hatt fleire amatørroller, mellom andre tiggarjenta Sygni. Ho er tilsett ved Sogn og Fjordane teater, og tok over rolla i Kinnaspelet etter Oda Alisøy som fram til 2015 hadde spelt denne dobbeltrolla i 5 år. Reidun Melvær Berge er utdanna ved Bårdar Akademiet si Musikkteaterlinje. Ho starta si profesjonelle karriere i Jeff Pedersen Productions si forestilling Stavenest.Krig.

 

 

Kyrre Eikås Ottersen spelar Presten. Han er veteran i Kinnaspelet, og har yidlegare hatt rolla som Tarve og Ramn i 11 år. Han er utdanna ved Bergen Teaterskole, og har vore fast tilsett ved Sogn og Fjordane Teater sidan 1996.

 

Idun Losnegård spelar Magrete prestefrille. Ho er frå Askvoll, og har skodespelarutdanninga frå The Guildford Scool of Acting i England. Ho har tidlegare spelt Borni 3 år i Kinnaspelet.