Spelet i år

KINNASPELET 2016

SONGEN VED DET STORE DJUP

Program 2017

 

Laurdag 17. juni

Båtavgangar frå Florø kontinuerleg

frå kl. 09.00. Pause kl. 13.00 - 14.00.

13.00: Songen ved det store djup

13.00: Avreise frå Florø, familietur

14.30: Omvisning i kyrkja

15.15 : Konsert

16.00: Historisk vandring. Frå kyrkja

16.30: Songen ved det store djup

18.00: Kveldsbøn

Sundag 18. juni

Båtavgangar frå Florø kontinuerleg

frå kl. 09.00. Pause kl. 13.00 - 14.00.

11.00: Gudsteneste

13.00: Songen ved det store djup

13.00: Avreise frå Florø,vikingaktivitetar

14.30: Omvisning i kyrkja

15.15 : Konsert

16.00: Historisk vandring. Frå kyrkja

16.30: Songen ved det store djup

18.00: Kveldsbøn

 

Enno ei vellukka Kinnaspelhelg er historie!

 

Det 32. Kinnaspelet går inn i historia som eit av dei beste.

Strålande vær - glitrande spel - stort publikum, over 2500.

 

Kinnaspelet har igjen vist evne til fornying. Ein ny og spennande regi av Jeff Pedersen gjorde den slitesterke teksten frå 1985 til ei ny gripande oppleving for dei som hadde sett spelet før - og trollbatt dei som kom for første gong.

Reidun Melvær Berge var ny i rolla som Borni og Sunniva. Alle leverte eit glitrande spel.

Rollelista var slik:

Idun Losnegård – Magrete prestefrille

Randolf Walderhaug – dansk fut

Reidun Melvær Berge – Borni / Sunniva

Peter Førde – Tarve og vikinghovding Ramn

Kyrre Eikås Ottersen – prest

 

I tillegg var ca. 170 lokale aktørar og koristar på scena.

 

Kinnaspelet handlar om

då danskekongen sin fut kom til Kinn i 1537 og gjer kjent at pavekyrkja si tid er forbi. Kongen skal no eige alt kyrkjegods, og ein ny, luthersk prest må setjast inn. Bygdefolket slår spontant ring om kyrkja og presten sin. Gjennom bygdefolket sitt «kirkespill» får vi høyre legenda om korleis kyrkja blei bygd her ute ved havet. Dette er forteljinga om då den kristne prinsessa Sunnivapå Irland rømmer frå vikingkongen Ramn som vil ha henne til dronning. Med følgjet sitt legg ho ut på havet i båtar utan segl, ror og årar, og lar vind og havstraumar råde. Dei driv i land på Selja. Seinare blir ho St. Sunniva, helgen for Vestlandet. Søstera hennar Borni, driv i land på Kinn, og skal i følgje legenda vere ho som fekk bygd Kinnakyrkja.

 

VELKOMMEN TIL KINN OG TEATERET VED HAVET

Ein scenografi med blått hav, høg himmel, Kinnaklova og den gamle steinkyrkja frå 1100-talet, er det som møter deg på Kinn. Du går ombord i båten ved kaia i Florø og får ei reise gjennom vakker skjergard ut mot det opne havet. Her på havstranda ligg den vakre, gamle middelalderkyrkja, ei av dei eldste i Noreg.

Ingen veit sikkert kven som bygde ho. Men dei gamle legendene fortel om heilage menn frå øyane i Irskesjøen som busette seg her, truleg på 900-talet ein gang.

Kinnaspelet «Songen ved det store djup,» dramatiserer denne 1000 år gamle historia. Det er også eit drama om kjærleik og svik, tvil og tru, då reformasjonen kom til Noreg og kasta vrak på ein 500 år gammal tradisjon og levemåte i eit lite bygdesamfunn.

Dette er teateret ved havet, der naturen og landskapet spelar med på ein måte som du sjeldan finn maken til.

 

KINNASPELET BLIR FRAMFØRT AV SOGN OG FJORDANE TEATER,

MUSIKARAR OG over 150 LOKALE AKTØRAR

Tekst: Rolf Losnegård

Musikk: Per Janke Jørgensen

Instruksjon: Jeff Pedersen